Skip to main content

Klachtenregeling

Eventuele klachten kunnen per e-mail aan leuven@quetzal.be worden aangeboden en worden binnen de 10 dagen behandeld. Indien dit niet tot een oplossing leidt, kan de klacht gedeponeerd worden bij het European Consumer Center Belgium (ECC).